Vilka tjänster ingår i företagsflytt?

Kontorsflytt

Flyttfirma hanterar allt från små kontorsutrymmen till stora företagskomplex. Tjänster inkluderar packning av kontorsmaterial, säker transport av IT-utrustning och dokument, samt återmontering och organisering av arbetsplatserna i de nya lokalerna.

Industriflytt

För företag som innehar stora maskiner eller tung utrustning erbjuder Flyttfirma specialiserade industriflyttjänster. Detta inkluderar demontering, säker transport och installation i de nya lokalerna med hjälp av specialutrustning och tekniker.

Data- och IT-flytt

Säkerheten för företagets data är avgörande. Flyttfirma använder beprövade metoder för att säkert hantera och flytta IT-infrastruktur, inklusive servrar och nätverksutrustning, med strikt uppmärksamhet på dataintegritet och säkerhet.

Arkivering och dokumenthantering

Flyttfirma erbjuder också tjänster för säker transport och lagring av företagsarkiv och dokument, med fullständig efterlevnad av gällande lagstiftning och sekretessregler.